Stacks Image 594
Stacks Image 601

Thailands helseminister: – Leger, sykepleiere fortjener lønnsøkning– Leger og sykepleiere fortjener en lønnsøkning for overtiden de utfører siden de har stor arbeidsbelastning og overtidensbetalingen har vært uendret i 13 år, sier helseminister Anutin Charnvirakul.

Overtidensbetalingen vil øke med 8 % og godtgjørelsen for ettermiddags- og nattskift vil øke med 50 %.

Økningen vil koste sykehusene rundt 3 milliarder baht. Helsedepartementet vil overfor Finansdepartemnet foreslå lønnsøkningen trer ikraft om en måned.

Forslaget innebærer at overtidensbetalingen til leger og tannleger vil øke med 8 % fra 1.100 til 1.200 baht, for farmasøyter fra 720 til 780 baht, og for sykepleierteknikere, 8 % fra 480 til 520 baht. Godtgjørelsen for sykepleiere som jobber ettermiddags- og nattskift vil øke med 50 % fra 240 til 360 baht.

(we) Kilde: Mcot