Stacks Image 782

Slik ser du norsk TV i Thailand

Venter økt styringsrente neste ukeKasikorn Research Center (KResearch) forventer økt styringsrente på neste møte i pengepolitiske komiteen (MPC) 31. mai.

Styringsrenten vil trolig heves med 0,25 prosentpoeng til 2,00 %. Dette kan potensielt være den siste renteøkningen i denne økonomiske syklusen, mener KResearch.

Komiteen signaliserte imidlertid i sitt forrige møte at renteøkningene kan fortsette midt i forhøyet inflasjonsrisiko på grunn av pågående innenlandsk utvinningsinnsats, sammen med usikkerhet rundt overføring av produsentkostnader til forbrukere, og fremtidige trender i energipriser og forbruksvarer. Disse faktorene bidrar til sannsynligheten for at MPC hever renten 31. mai, heter det fra forskningshuset.

Fallende inflasjonspress, økt økonomisk risiko fra innenrikspolitisk usikkerhet og global økonomisk nedgang, og lettelser i pengepolitikken fra store sentralbanker over hele verden kan imidlertid føre til at MPC stopper renteøkningene på kort sikt.

Når vi ser fremover, sa Kasikorn Research Center at MPC sannsynligvis vil opprettholde renten på 2,00 % gjennom hele 2023 hvis den thailandske økonomien fortsetter sin vedvarende bedring i siste halvdel av året, som forventet.

Den advarte imidlertid om at baht fortsatt er utsatt for volatilitet. Den thailandske valutaen forventes å motta støtte fra et anslått driftsbalanseoverskudd etter hvert som reiselivssektoren tar seg opp igjen. Men usikkerhet rundt dannelsen av en ny regjering kan utøve et nedadgående press på valutaen.

Etterspørselen etter «trygge havn» eiendeler som dollaren, midt i økende global økonomisk risiko, kan også bidra til å styrke dollarens verdi, i motsetning til markedets forventninger, midt i den vedvarende høye inflasjonen og et robust arbeidsmarked.

Kilde: The Nation
RSS