Stacks Image 782

Slik ser du norsk TV i Thailand

Økende PM2,5-nivåer på grunn av dårlig luftsirkulasjonBangkok sliter for tiden med en kraftig økning i PM2,5-støvnivåene, noe som tilskrives dårlig luftsirkulasjon.

Ifølge Bangkok Air Quality Information Center, Thai Meteorological Department og Geo-Informatics and Space Technology Development Agency vil byen oppleve varierende luftkvalitet i løpet av neste uke.

Fra og med i dag forventes det moderate PM2,5-nivåer i flere områder i Bangkok. Fra 21. til 23. november forventes imidlertid situasjonen å forverres, særlig i det østlige og sørlige Bangkok, noe som kan få konsekvenser for helsen. Den 24. november vil bekymringsområdene skifte til å omfatte det nordlige Bangkok.

Det forventes forbedringer innen 25. november, men det østlige og nordlige Bangkok vil fortsatt være under nøye observasjon. Uken avsluttes 26. november med en moderat støvsituasjon i det østlige og sørlige Bangkok. Relevante enheter har fått i oppdrag å intensivere innsatsen for å bekjempe PM2,5-problemet og redusere konsekvensene for folkehelsen.

Innbyggerne oppfordres til å holde seg informert om luftkvaliteten ved å bruke ressurser som AirBKK-applikasjonen, som er tilgjengelig på iOS og Android, besøke www.airbkk.com eller følge med på ulike Facebook-sider og LINE-kanaler til Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Publikum oppfordres til å rapportere forurensningskilder gjennom Traffy Fondue-applikasjonen, et system for rapportering og håndtering av klager som drives av Bangkok kommuneadministrasjon.

Pressemelding fra den thailandske regjeringen. Gjengitt i The Pattaya News
RSS