BANGKOK akkurat nå
PHUKET akkurat nå
CHIANG MAI akkurat nå
Stacks Image 903

Herreløse hunder og dårlig vei opprører innbyggerne i øst-PattayaBeboerne i landsbyen Pattaya Wadee 2 Village i Soi Lublae i Øst-Pattaya har slitt med to vedvarende problemer som har plaget lokalsamfunnet i lengre tid.


Det dreier seg om en økende populasjon av aggressive løshunder og den stadig dårligere tilstanden på hovedveien, melder Pattaya Mail

Yaowana Kerdrae, som bor i landsbyen, uttrykker bekymring over den store bestanden av aggressive løshunder i området.

Disse hundene utgjør en betydelig trussel og jager ofte motorsyklister og fotgjengere langs veien. Til og med motorsyklister som kjørte i høy hastighet, er utsatt for ulykker på grunn av disse løshundene. Det virket imidlertid ikke som om noen tar ansvar for disse utemmede dyrene, slik at innbyggerne måtte håndtere situasjonen selv.

Varaordfører Wanchai Saenngam erkjenner at dette er et vedvarende problem i Nongprue, og forsikrer innbyggerne om at kommunen jobber aktivt med å etablere et anlegg for å huse og ta vare på disse plagsomme løshundene.

Anlegget, som ligger i Khao Din, er for tiden i implementeringsfasen og har et budsjett på 3 millioner baht. Når det er i drift, vil det fungere som en trygg havn for løshundene. Programmet har imidlertid blitt forsinket på grunn av mangelen på et veterinærteam, som tidligere håndterte slike saker. Kommunen venter nå spent på at en ny veterinær skal komme på plass for å sette i gang arbeidet.

Et annet presserende problem for lokalsamfunnet var den dårlige veien i landsbyen. Landsbyboerne klaget over at veien, med sine mange skarpe svinger, har hatt mange ulykker over tid.

Beboerne hadde tidligere sendt inn underskriftskampanjer til Nongprue kommune der de pekte på veiens forfall som en hovedårsak til ulykkene. Dessverre hadde de ikke fått noe svar, og de kommunale myndighetene hadde ikke gjort noe med saken.

Wanchai forsikret innbyggerne om at kommunen hadde planer om å sette i gang en foreløpig utbedring av veien innen utgangen av september. Målet med dette proaktive tiltaket er å gjenopprette trafikksikkerheten og sørge for at innbyggerne kan ferdes trygt i omgivelsene.

1.varaordfører Wanchai Saenngam forsikrer innbyggerne om at det bygges et anlegg for å huse og ta vare på hjemløse dyr, og at kommunen vil begynne å reparere veien denne måneden.

Kilde: Pattaya Mail
RSS 

Slik ser du norsk TV i Thailand