Stacks Image 782

Slik ser du norsk TV i Thailand

Baht ventes å stige neste ukeDet er ventet at baht vil stige til 35 for en amerikansk dollar neste uke, ettersom dollaren svekkes etter at investorene har spådd en slutt på renteøkningene fra Federal Reserve.

Bahten åpnet på 35,23 for en dollar torsdag, en styrking fra onsdagens sluttkurs på 35,47.

Kobsidthi Silpachai, leder for kapitalmarkedsanalyse i Kasikornbank, sier at bahten har styrket seg foregående uke, i takt med en svekket dollar og fallende tiårige amerikanske obligasjonsrenter.

– Det er ventet at Fed vil avslutte renteøkningene i denne syklusen og begynne å senke renten neste år, sier han.

Markedet forventer at Fed vil begynne å kutte styringsrenten i andre halvdel av 2024, tidligere enn tidligere antatt, sier Kobsidthi.

– Det forventes to rentekutt neste år, sa han.

Det neste møtet i Federal Open Market Committee skal etter planen holdes 12.-13. desember for å fastsette styringsrenten.

Fed holdt renten uendret for andre møte på rad tidligere denne måneden, og holdt styringsrenten på mellom 5,25 % og 5,5 %.

– Investorene fortsetter å selge amerikanske statsobligasjoner som forberedelse til å avslutte investeringskontoene sine før Thanksgiving neste uke, sier Kobsidthi.

– Vi forventer at bahten vil fortsette å styrke seg, og den kan komme til å ligge under 35 for en dollar neste uke.

Det nasjonale rådet for økonomisk og sosial utvikling skal etter planen offentliggjøre BNP-veksten for tredje kvartal på mandag, og det forventes en vekst både på kvartals- og årsbasis.

I andre kvartal i år var veksten lavere enn forventet på grunn av usikkerheten rundt regjeringsdannelsen.

En bedring i den økonomiske veksten i tredje kvartal vil også bidra til en sterkere baht mot dollaren, sier han.

Poon Panichpibun, pengemarkedsstrateg i Krungthai Bank, sier at banken spår at bahten vil bevege seg i intervallet 35,10-35,35 mot dollaren.

– Bahten bør ikke stige over 35 på kort sikt på grunn av volatiliteten i penge- og kapitalmarkedene, sa han. (Høy volatilitet betyr store og raske svingninger i verdien, mens lav volatilitet betyr mindre og langsommere endringer.)

– Enhver endring i den amerikanske styringsrenten vil være en nøkkelfaktor som påvirker dollaren og bahten, sier Poon.

De amerikanske obligasjonsrentene er fortsatt volatile til tross for at investorene tror at Fed er ferdig med å heve renten.

– Markedet forventer at Fed vil redusere styringsrenten med ett prosentpoeng neste år, sa han.

– Hvis Fed setter ned renten tidligere enn forventet, vil det redusere volatiliteten i obligasjonsmarkedet og gi klarere signaler om en styrking av bahten, sier Poon.

Kilde: Bangkok Post
RSS