Stacks Image 186

Bangkok planlegger tryggere kryssing av veier for eldre fotgjengereBangkok vil forbedre fotgjengerbruer og gangfelt ved å installere universelt anbefalte fasiliteter som skal gjøre det tryggere for eldre å krysse veiene.

Når det gjelder utvikling av infrastruktur for et aldrende samfunn, vil det bli etablert veiskilt-signaler sammen med gangbruer med heiser for eldre og funksjonshemmede, spesielt i de mest travle områdene.

Gangbruer med ramper slik som ved King Chulalongkorn Memorial Hospital og Lumpini Park er kan tjene som et eksempel for andre overganger.

Byen vil også lansere en hotline 1555, for eldre som møter hindringer når de krysser veier.

(we) Kilde TheNation