Kunne forlatt Thailand etter narkotikadom, ble værende.En russer som bodde i Pattaya ble i mars tatt med besittelse av narkotika, og ble dømt til 13 1/2 måneds fengsel i juni, med en prøvetid på 2 år. Han sto da fritt til å forlate Thailand om han ønsket det.

Nå er han arrestert, etter anmodning fra russiske myndigheter, og hans visa har gått ut. I Russland anklages han for å ha stått bak et drap i oktober 2017.

Nå må mannen sone sin idømte straff i Thailand, inntil han utleveres til Russland for der å stå tilrette for drapssaken.

(we) Kilde: Daily News/ThaivisaRSS Feed