Stacks Image 186

Thailand vil overvåke e-bankoverføringer på over 50 000 bahtRegjeringen har godkjent et utkast til proposisjon foreslått av Anti-Money Laundering Office (AMLO) om å ovedrvåke elektroniske transaksjoner som overstiger 50 000 baht, i et tiltak for å bekjempe hvitvasking og finansiering av terrorister.


Finansinstitusjoner og virksomheter som omfattes av anti-hvitvaskingsloven , for eksempel edelstenforhandlere, bilforhandlere og eiendomsmeglere, omfattes av ordningen. Transaksjoner vil bli stoppet og rapportert til AMLO hvis det oppdages tegn på risikofylt oppførsel.

Personer som sender mer enn 50 000 baht utenlands og mottakeren må oppgi sin identitet og informasjon til bankene før overføringen er gjennomført.

(we) Kilde BangkokJack

RSS Feed