Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Utbredt mobbing blant elever på thailandske skoler



Blant elever mellom 10 og 15 år opplever 91,8 prosent å ha blitt mobbet, ifølge en undersøkelse ved 15 skoler. 62 prosent er fysiske overgrep mot yngre elever av eldreelever er den vanligste forekomsten, etterfulgt av verbale overgrep og mobbing på nettet.
Thailand er rangert som nummer to, etter Japan, blant land med høyest omfang av mobbing.

Thanicha Limpanich, leder av Family Network Foundation i folkehelsedepartementet, sier at det thailandske samfunnet må bli bevisst på problemet med mobbing på skolene, og at en slutter å se på det som en normal oppførsel blant elever. Barn som mobber andre, vokser vanligvis opp i et negativt miljø eller har en genetisk egenskap for vold mens mobbede barn kan utvikle mentale lidelser som f.eks depresjon.

- Foreldre skal ikke la barn møte dette problemet alene. De bør være våkne for barnas unormal atferd, som angst, frustrasjon eller fysisk bevis på mobbing, diskutere med dem for å finne en løsning, sier Thanicha. Selvmordsraten blant barn er nå mye høyere enn tidligere.

(we) Kilde TheNation


RSS Feed