Slik ser du norsk TV i Thailand

Sjekk grensestatus. Hvilke land er åpne for turister?

Stacks Image 186

Thailand vurderer turistskattThailand lufter idéen om å innføre en turistskatt som skal brukes til å finansiere oppussing av turistattraksjoner og naturressurser, samt gi forsikringsfordeler spesielt for turister.
Det er landets deaprtetemet for turisme og sport som har lansert forslaget.

Reiselivsmyngihetene holdt nylig sin første workshop for å få meninger fra offentlige etater og private selskaper som jobber innen turisme, samt forsikringsselskaper og revolverende fond.

De fleste av deltakerne sier at en turstskatt må innføres på et passende tidspunkt for å minimere negative følelser. De fleste ba om mer informasjon om planen for å bruke turistskatt til attraksjoner og renovering.

Departementet for turisme og idrett skal holde en ny wprkshop for å få flere tilbakemeldinger, og vil samle alle forslagen som skal sendes Thailands turistfonds styre, den nasjonale turistpolitiske komiteen, og til slutt til regjeringen for behandling. Det er ikke kjent hvor mye en eventuell turistskatt kan bli, eller hvordan denne skal innkreves.

Kilde: The Pattaya News


RSS Feed