Toppsaker fra Bangkok Post: : 
  Toppsaker fra The Nation: : 

   Forvirring om e-sigaretter i Thailand - kan gi lang fengselsstraff   Thailandsk lov forbyr import av e-sigaretter. Vistnok fordi det ikke finnes bestemmelser på importskatt på disse. Men det ser ut til å herske full forvirring. 

   Dog har folk blitt arrestert for både å ha hatt med seg inn i landet og å ha brukt det, og polititjenestemenn har bøtelagt under trussel om at de ellers kunne bli fengslet, og det i opptil 10 år. En ung brite måtte betale 125 britiske pund (ca. 5300 baht) i bot, for å slippe flere vanskeligheter.

   På Utenriksdepartementets nettside skal det finnes et avsnitt som sier: "Disse elementene blir sannsynligvis konfiskert, og du kan bli bøtelagt eller sendt til fengsel i opptil 10 år hvis du blir dømt.»


   (we) Kilde: travelweekly.uk og LovePattayaCom


   Toppsaken fra Thailands Tidende akkurat nå:

   RSS Feed