Stacks Image 274
Stacks Image 186

Flertallet som reiser til Thailand har arbeidstillatelseFlere utlendinger med arbeidstillatelse enn utenlandske turister har ankommet Thailand de siste ti månedene, viser nye data. Ifølge Thailandske UD ankom 81.489 utlendinger landet mellom 4. april 2020 og 13. februar 2021.

Av disse utgjorde utenlandske borgere med arbeidstillatelse i Thailand og deres ektefeller og barn den største gruppen, totalt 30.738.

Pensjonister utgjør den nest største gruppen utenlandske ankomster.

Selv om statistikken ikke spesifikt identifiserer om turister har ankommet under «Special Tourist Visa» eller «Thailand Elite»-programmet, er de trolig i oversikten «Personer under spesiell avtale som forretningsmenn, turister og pensjonister».

De som er gift med thailandske statsborgere, er den fjerde største gruppen (9.618), mens studenter og 'andre' utgjorde de gjenværende ankomster.

Statistikken bekrefter den svært desperate situasjonen Thailands turistindustri befinner seg i. Antallet utenlandske turister som har kommet til landet de siste 10 månedene er færre enn det som normalt ankommer på én dag.

(we) Kilde: Thaivisa/Richard Barrow