Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Nå er fyllekjøring på sykkel forbudt i ThailandDet å sykle i beruset tilstand er nå en lovovertredelse i Thailand og kan medføre en bot på 500 baht. Dette i henhold til en lovendring nå vedtatt av landets lovgivende forsamling.


Politiet kan nå håndtere syklister som er beruset, men sier at de fremdeles anser dette som et mindre lovbrudd, siden straffen er en bot på 500 baht (Ca 150 kroner).

(we) Kilde: Thai PBS


RSS Feed