Stacks Image 186

Private sykehus somler med rapportering av medisinprisenePrivate sykehus i Thailand har blitt kraftig kritisert for sine svært høye priser på medisiner. De ble bedt om innen 12. juli i år om å levere prisoversikter til myndighetene. Det gjelder også medisinske tjenester. Nå har 353 private sykehus fått utsatt fristen til den 31. juli. Bare 20 har levert så langt.

I mellomtiden har myndighetene fastsatt maksimumspriser priser på 54 ulike produkter og tjenester, noe som bare utgjør et par prosenet av den totale antall medikamenter.

(we) Les mer på BangkokPost