Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Rekordhøy prisvekst på tomter utenfor Stor-BangkokTomteprisene i Stor-Bangkok steg med 17% i tredje kvartal, hovedsakelig i utkanten av Bangkok, etter en svak nedgang i andre kvartal.


Utbyggere flytter til nye markeder da salget av leiligheter har vært svakt etter at nye retningslinjer på utlånsmarkedene trådte i kraft i april.

De to områdene som hadde den høyeste økningen i tomteprisene i tredje kvartal var Nonthaburi og Pathum Thani, de to nærmeste provinsene nord for Bangkok. Nonthaburi hadde eksempelvis en samlet økning på 48%, og i enkelte områder er økningen enda høyere.

Økningen er størst, tidels svært høy, i «utkantområder» nær nye hovedveier, og langsetter de mange nye skytrainlinjene.

(we) Les mer på BangkokPost


RSS Feed