Uenighet om prinsipper for ny økning av minstelønna i ThailandThailands arbeidsstyrke er på nær 38 millioner (av landets omlag 68 millioner innbyggere). Omlag 12 millioner arbeider i landbrukssektoren, nær 15 millioner i fabrikker og på anlegg og nesten 11 millioner i handel og service. 

Minstelønna ble i 2014 satt til 300 baht pr. dag i alle provinser, med en økning i 2016 til i 305 til 315 baht pr. dag avhengig av hvilken provins.

Arbeidstakerne har et genrelt krav om en «kraftig» økning til 360 baht, men dette er blankt avvist, men kan kanskje være et langsiktig mål, i en tiårsplan sies det.

Arbeidsgiverne krever fortsatt differensierte satser, og forøvrig også at satsene fastsettes etter kvalifikasjoner. Det siste avvises av arbeiderne, som hevder at levekostnadene er de samme uansett hvor du bor i landet.

Det forventes at de sentrale myndigheter vil fastsette ny minstelønn i relativt nær fremtid, da den nå skal reguleres årlig. Men alt ser ut til å ligge an til fortsatt differensierte lønnssatser i provinsene og at økningen bare blir på noen få baht, kanskje fra 2 til 5.

(we) Les mer på TheNation
Toppsaken fra Thailands Tidende akkurat nå:

RSS Feed