EU: Thailandske fiskerier er nå friskmeldtEU-kommisjone ustedte i april 2015 er såkalt «Yellow Card» og truet med boikott av sjømat fra Thailand. Det var de kritikkverdige forholdene i fiskeriene som var problemer, med bl.a.menneskehandel og slavelignende arbeidsforhold, og fiske uten regler. Nå er kortet fjernet.

Siden da har EU foretatt flere inspeksjoner og ført dialog med thailandske myndigheter.

Thailand har foretatt en stor oppgradering av fiskeriforvaltningen i samsvar med landets internasjonale forpliktelser. Lovgivningsmessige rammebetingelser er fastsatt i tråd med internasjonale rett, og det er satt opp et avskrekkende sanksjonsregime.

Mekanismene for den nasjonale fiskeflåten er styrket med overvåkings-, kontroll- og overvåkingssystemer. Dette inkluderer fjernovervåkning av fiskeaktiviteter og en robust inspeksjonsplan for havnene.

EU-kommisjonen fjerner således nå «Yellow Card» og gratulerer den thailandske regjeringen med et den har gjort og står nå klar til å ytterligere støtte Thailand i sin erklærte ambisjon om å være et eksempel for regionen. Av betydning er det også at Thailand endelig har ratifisert ILO`s konvensjon.

(we) Kilde: TheNationRSS Feed