Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Thaijuntaen skal utpeke senatorerFire hundre senatkandidater er nå på en liste som overleveres militærjuntaens National Council for Peace and Order (NCPO). NCPO skal fra denne listen velg 250 som blir senatorer. 

I tillegg skal senatet bestå av 50 andre kandidater valgt gjennom en spesiell utvelgelsesprosessen og med hjelp fra valgkommisjonen (EC). Ytterligere seks skal være militære eller politioffiserer. Senatorene funksjonstid blir 5 år.

- Valg av kandidatene var ikke lett, sies en ikke navngitt kilde. - Vi måtte lete etter de som forstår politikk og kan jobbe sammen med de utvalgte medlemmene i representanthuset. Så hver kandidats personlighet og sosiale status er viktig. De må være "akseptert" og de må jobbe for å overvinne oppfatninger om at senatorer ikke er gode, heter det fra kilden.

Selv om opposisjonen har vært sterk mot ideen om et juntautnevnt senat, insisterte kilden at Overhuset (Senatet) i henhold til gjeldende forfatning er forpliktet til å støtte det valgte Underhuset (representantenes hus, den lovgivende forsamling).

- Senatet er ikke ment å være en "utenforfaktor" som bryter inn i arbeidet til en valgt regjering, sier kilden.

(we) Les mer på TheNation

RSS Feed