Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Thailands statlige sykehus åpner innkrevingskontorerUtenlandske turister klart i fjor ikke å betale omlag 300 millioner baht i medisinske regninger, etter å ha mottatt behandling på statlige sykehus. Nå etableres det egne innkrevingskontorer i Chon Buri (Pattaya), Chiang Mai, Phuket, Phang Nga og Surat Thani som skal ha konpetanse til å hjelpe sykehusene å få krevd inn gjelda.

Problemene er størst ved sykehusene på de større turistdestioansjuonene. Utlendinger går ofte tom for kontanter under lengre opphold i Thailand, og når de trenger medisinske tjenester, betaler de rett og slett ikke.

I noen tilfeller har utlendinger blitt liggende på sykehus i flere måneder uten å kunne betale en eneste baht. ykehus har prøvd å få bistand fra konsulater og ambassader, men bare noen få tilfeller er løst på denne måten.

Enkelte sykehus har inngått skriftlige avtaler om å betale senere, men det har vært vanskelig å få slike avtaler fulgt opp etter at de hadde forlatt sykehuset.

De statlige sykehusene ikke hatt kompetanse innen gjeldsinnkreving, og de håper at de nye kontorene vil være løsningen. Målet er å etablere "mange" flere slike innkrevingskontorer i år.

Sykehusene håper at reiseforsikring ville bli obligatorisk for alle utenlandske besøkende.  I det minste håper en at turoperatører som bringer folk inn i Thailand, nå krever dette far sine kunder.

Forsikring bør bli obligatorisk for eldre utlendinger som tilbringer pensjonisttilværelsen i Thailand. En medisinsk hub-komité godkjente i fjor godkjente i prinsippet en plan om å kreve at nyankomne med lengre opphold må kjøpe helseforsikring for sitt første år her. De og andre utlendinger som planlegger å bli i Thailand i ett år, skal da kunne kunne kjøpe forsikring med opptil 40.000 baht for dekning av polikliniske tjenester og 400.000 baht for opphold og behandling innlagt på sykehuset.

(we) Les mer på TheNation

RSS Feed