Stacks Image 186

Bank of Thailand vurderer tiltak for å temme baht thaivalutaenThailandsk baht har aldri vært sterkere enn nå i forhold til dollar, og den norske krona aldri svakere. I går fikk en bare 3,2 baht for 1 norsk krone, omlag halvparten hva en fikk i 2003.

Guvernøren i Bank of Thailand planlegger å komme med en kunngjøring innen årets slutt om lettere regler for å bidra til å temme den sterke thailandske valutaen.

Det kan bety ytterligere å lempe på reglene for kapitalutstrømning. Det vil være en "betydelig økning" i takene som lar investorer som verdipapirfond investere i utlandet, mens grensen som gjør det mulig for thailandske individer å direkte investere i utlandet også vil bli økt.

Han sier at pengepolitikken for øyeblikket er tilfredsstillende, men at sentralbanken er klar til å iverksette tiltak om nødvendig - og holder nøye opp for ytterligere globale sjokk.

For de nåværende anslagene tror han at dagens styringsrente er tilfredsstillende, men hvis han ser forverringen av den økonomiske aktiviteten utover det vi har spådd, er vi klare til å gjennomgå vår pengepolitikk, sier han.

Rentekuttet i september gjorde lite for å dempe bahtens styrke, og med lav inflasjon og svak vekst, forventer noen analytikere ytterligere rentekutt senere i år.

(we) Les mer på BangkokPost

RSS Feed