Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Distrikt i Lampang mestere i å sortere og resirkulere, og ingen bråtebrenning derMed den nå store oppmerksomhet og fokus på skog-, landbruks-, og søppebreningens rolle som luftforurensingsproblem, skal en merke seg hvordan folk i Chae Hom-distriktet i Lampang løser problemene, og i tillegg til miljømessig også tjener økonomisk på det.

Søppel og avfall som kan komposteres og blir gjødselrik jord håndteres hjemme, Det øvrige sorteres og levers til en kommunal sentral, eller til firmaet SCG Lampang Co, som bl.a. produserer drivstoff. Firmaet betaler også for det de får inn.

Ca. 300 familier deltok i prosjektet i 2011, og de tjene tilsammen 190 000 baht på. Antallet økte til 589 familier året etter, og med 538 000 baht for videresalg av avfall.

- Folk ser fordelene med renslighet i samfunnet, bedre helse og miljø - alt fordi vi kommer sammen for å takle søppelproblemet rett ved kilden, før det går ut av husstanden, sier myndighetsrepresentater. Og årlig deles det ut pris til den beste landsbyen.

(we) Les mer på TheNation


RSS Feed