Stacks Image 71
Stacks Image 73

Thailand blir hele verdens søppelplassExperter på avfallshantering och miljöskydd varnar för att Thailand kan bli världens största soptipp, eftersom regeringens politik för att främja avfalls-energi-industrin redan har resulterat i import av plastavfall till kungariket.

Ecological Alert and Recovery sa att landets senaste avfallshanteringstrend strider mot korrekta avfallshanteringsmetoder. Regeringens nuvarande väg kommer att förhindra en ordentlig lösning för att hantera sopproblemen och oavsiktligt leda till att avfall från andra länder dumpas i Thailand.

"Avfall till energi är en av de mest förorenande metoderna för både avfallshantering och kraftproduktion, för det kommer inte bara att förbränna sopor, ge utsläpp av giftiga föroreningar, men även kvarvarande aska är mycket farlig och kräver mycket noggrann förvaring i en säker deponi.

De menade att det inte var kostnadseffektivt för investerarna att installera dyra förbränningssystem, vilket framhäver oron över storleken på de avfallsprojekt som nu förespråkas av regeringen. De tvingas minska pengarna till miljöskydd för att hålla sina investeringar lönsamma.

(pf) Kilde: Thailand-idag.asia


RSS Feed