Stacks Image 186

Thailandske kjæledyreiere kan straffes når kjæledyrene forulemper naboeneIfølge Daily News sier advokater at hundeeiere i Thailand som lar hundene drite utenfor naboens eiendom kan bli gitt bøter på 10 000 baht og eller en måneds fengsel. Dette selv om de rydder opp etter seg. 

Har du bjeffende hunder som forstyrrer kan du også bli gitt bot på 2000 bat og/eller en måned fengsel.

Skjer noe av dette kan en anmelde forholdet til politiet som vil bringe saken frem for en domstol.
Bøtenes størrelse kan visstnok variere noe avhengig av hvor dette skjer. 
Dreier det seg bare om urinering er boten bare 500 baht.  
Etterlater en døde kjæledyr utenfor andres eiendom er boten på 5000 baht. 
Det sies forøvrig at  Det sies forøvrig at fem personer døde i 2015 og seks i 2016 som følge av sykdommer fått som følge av etterlatte døde dyr.

(we) Kilde: Daily News/thaivisa
RSS Feed