Stacks Image 186

Korrupsjon: Opptil 48 års fengsel for flere tidligere regjeringsmedlemmerHandelsministereren i den kuppavsatte Yingluck-regjeringa er av Thailands Høyestrett dømt til 48 år i fengsel. I en lavere rettsinstans var dommen på 42 år. Denne dommen ble anket, og Høyesterett utvidet den med 6 år. Dommen er relatert til ris-skandalen og saken ble innledet etter at militæret styrtet Yinglucks regjering i kuppet i 2014.

Høyesteretts avdeling for innehavere av politiske roller hadde tidligere dømt ham til 42 år, men Boonsong anket dommen.

Retten dømte også 14 andre medtiltalte som var involvert i en av de største korrupsjonssakene i Thailands historie. De andre siktede ble gitt mellom fire og 48 år i fengsel av Høyesterett, Det gjelder bl.a. en tidligere visehandelsminister, tidligere sjef for utenrikshandel og hans stedfortreder, en tidligere sekretær for handelsminiteren, og en fremtredende handelsmann fra Siam Indiga Company.

Flere andre risforhandlere fikk også fengselsstraffer og bøter,

(we) Les mer på TheNation