Stacks Image 186

Flykostnadene stiger på grunn av økende flytrafikkThailands visesamferdselsminister har pålagt Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai) å takle problemer med flytrafikk som har resultert i at fly sirkulerer mens de venter på landingsplass.

Dette har en kostnad på mer enn 100 millioner baht i året, men dersom Aerothai kan justere trafikkrutene, vil det bidra kutt i ekstrakostnaden.

Thailand utvikler seg til å bli et flyknutepunkt i Asia. Flytrafikkmengden er nå ganske tett og økende. Den nåværende trafikken er i gjennomsnitt rundt 3000 flighter per dag og vil ventelig være dedt tredobbelte innen 15 år.

(we) Kilde TheNation

RSS Feed