Trafikkulykke i Pattaya kan føre til nye vilkår for å få førerkortEn mann (44) med sin pickup mistet kontrollen og kjørte i Pattaya inn i en rekke på 10 motorsykler. To personer ble drept og 15 skadd. 

Mannen «unnskyldte» seg med at han hadde fått en epileptisk anfall, og testet fra politet viste hverken påvirkning av alkohol eller narkotika. Nå kommer debatten opp igjen om vilkårene for å få førerkort. 
Det har tidligere vært krevd at førerkort ikke kan utstedes til noen med en del sykdommer.

Transport og Land-departementet sier at saken er under vurdering, bl.a. i samråd med medisinske autoriteter. Det vurderes om at en ikke skal kunne få førerkort dersom en har epilepsi, høyt blodtrykk, hjernesykdiommer, hjerteinfarkt eller diabetes .

(we) Les mer på TheNation


RSS Feed