Stacks Image 186

Gratis juridisk bistand over hele ThailandThailandske advokater tilbyr fra søndag, og et halv år framover, gratis juridisk hjelp på engelsk for fastboende og turister på 150 av landets poltistasjoner.

Landets advokatforening forventer at 10.000 advokater vil melde seg på for å bistå i prosjektet for å gi gratis juridiske tjenester til anslagsvis 250.000 personer.

- Disse juridiske tjenestene er en del av en landsdekkende kampanje fra “Lawyers Council of Thailand” (Thailands advokatforening) for å bistå publikum med juridisk hjelp, sier Nuannit Chantawong i advokatforeningens Phuket-avdelingen.

- Prosjektet, som forventes å være gang i seks måneder, ble godkjent av kabinettet den 19. mars. Det er godkjente advokater som frivillig og gratis stiller opp på 150 politistasjoner over hele Thailand, sier Nuannit.

- Turister og andre utlendinger, som ofte er involvert i transportrelaterte problemer som bilulykker, forstår ofte ikke politiets arbeid. Frivillige advokater på politistasjoner kan hjelpe til med å løse dette problemet, legger hun til.

- De frivillige advokatene, som alle kan snakke engelsk, vil være tilgjengelige på hver politistasjon som er involvert i prosjektet.

- På Phuket vil tilbudet bli tilgjengelig på to politistasjoner fra kl. 8.30 til 16.00 syv dager i uken, unntatt helligdager, sier hun. 

- Det er nå 32 advokater som har meldt seg til å bli frivillige advokater på Phuket, sier Nuannit The Phuket News. Hun sier videre at antall advokater vil trolig øke ytterlgrere.

Advokater har lettere tilgang til personer med behov for juridisk assistanse på politistasjoner, og dette vil igjen spare kostnader for staten ved å redusere antall saker som blir hørt i retten og rette opp sosial ulikhet ved å gi folk tilgang til juridiske tjenester, sier Nuannit.

Advokatforeningen forventer å holde en serie offentlige konferanser ilørdag for å forberede alle involverte før søndags oppstart.

(pf) Kilde: The Phuket News

RSS Feed