Stacks Image 186

Økning i 24-timers banktjenester i ThailandKommersielle banker i Thailand fortsetter med å bruke nærbutikker som agenter etter å ha oppnådd opptil 25 prosent vekst hver måned.

Administrerende direktør for Kasikorn Bank sier at bruk av nærbutikker for å håndtere økonomiske transaksjoner har blitt veldig populært blant bankens kunder. 

- Mer enn 80 prosent av transaksjonene våre ble gjort gjennom døgnåpne nærbutikker som 7-Eleven og Family Mart, sier han. - Siden begynnelsen av andre kvartal har disse bankagentene hatt ansvaret for 3 millioner transaksjoner, med et samlet innskudd på 16 milliarder baht. Bare i august spredte bruken av nærbutikker seg til 1,2 millioner transaksjoner med 15 milliarder i innskudd.

- Tilgjengelighet døgnet rundt oppfyller behovene til gateselgere, som vanligvis setter inn inntektene sine etter markedene i nærheten av natten. Kasikorn Bank samarbeider med 7-Eleven, Family Mart, Bangchak bensinstasjoner og Amazon Cafe, og skaper mer enn 15.000 bankekspedisjoner over hele landet, sier han.

 Utkantstrøk drar pesielt nytte av dette, og det blir mindre aktuelt for banker å etablere nye filialer.

Daglig leder i Siam Commercial Bank sier at banken nå har mer enn 20 000 agenter som tilbyr "SCB Service" via et samarbeid med 7-Eleven, Thailand Post, Tesco Lotus og The Mall. 

 - I år har banken hatt over 3 millioner transaksjoner via bankagenter, med innskudd på 15 milliarder baht. I gjennomsnitt vokser antallet bankagenter med 25 prosent per måned når det gjelder transaksjoner, og har fullførte mer enn 3 millioner transaksjoner med innskudd verdt 15 milliarder dollar, heter fra Siam Commercial Bank.

(we) Kilde: TheNation