Stacks Image 186

572 dansker mottok pensjon i Thailand i 2018, ofte ikke nok til årsvisum572 dansker fikk pensjonen sin i Thailand i 2018. Femten år tidligere, i 2003, var det bare 46 som mottok pensjon fra Danmark. Dagens pensjon er ofte ikke tilstrekkelig for å få årsvsum, og bare litt over halvparten av hva de får når de bor i Danmark.


De 572 danske pensjonistene er en liten gruppe blant de 57.500 danskene som i dag mottar pensjonen sin utenfor Danmark. Dette tallet var rundt 25.000 for femten år siden i 2003.

Den danske avisen Politiken har analysert danskene som mottar folkepensjon i utlandet basert på en rapport fra ATP, en pensjonsordning for danske arbeidere.

Artikkelen prøver å avvise det generelle bildet blant dansker at pensjonister som bor i utlandet er solbrente golfspillere som bor i Sør-Spania og lurer på hvilken restaurant de skal velge til kveldens middag. De er heller ikke innvandrere som i sin alderdom flytter tilbake til sine opprinnelige hjemland, hvor den danske pensjonen vil gi dem en høyere levestandard.

Flertallet er vanlige dansker som har flyttet rett over landegrensene til nabolandene Sverige, Tyskland og Norge. Spesielt Sverige, der en fjerdedel av hele pensjonsutbetalingen utbetales.

Ikke alle mottakere er danske statsborgere. Gjennomsnittet er 54 prosent som er dansker, igjen mest på grunn av bevegelser over landegrensene. I Thailand er 86,8 % av mottakerne er danske statsborgere.
Bortsett fra Thailand har USA hatt en økning i danske pensjonsmottakere fra 274 til 2.122 pensjonister.

Danske pensjonister i utlandet mottar i gjennomsnitt 48.810 danske kroner per år, men med store variasjoner etter antall år har de jobbet i Danmark og andre faktorer.

Det største gjennomsnittlige beløpet per pensjonist, 74.844 danske kroner per år, blir utbetalt til pensjonister i 3. land som Thailand, Brasil og Sør-Afrika. Også her er det store variasjoner.

Danskene i Thailand kan bare motta grunnpensjonen som for en enkeltperson utgjør maksimalt 80.736 kroner. Hvis personen fortsetter å bo i Danmark og bare besøker Thailand deler av året, er beløpet maksimalt 155.580 kroner for en enkelt person i følge ATP-analysen og maks. 114.840 kroner for en pensjonist som bor sammen med ektefelle.

(we) Kilde: Politikken