Toppsaker fra Bangkok Post: : 
  Toppsaker fra The Nation: : 

   Her er Musks miniubåt


   Dersom denne ubåten består testene, vil den trolig bli sendt til Thailand for å kunne brukes i redningingsarbeidet med å få de gjenværende ni i sikkerhet. 

   Det er uvisst når de neste barna vil bli fraktet ut.


   Toppsaken fra Thailands Tidende akkurat nå:

   RSS Feed