Stacks Image 109
Stacks Image 115

Marijuana til medisinsk bruk kan bli tillatt i ThailandI Thailand drives det nå forskning, produksjon av spesielle arter og utvikling av marijuana til medisinsk bruk, og det antas at slik bruk kan bli lovlig allerede fra midten av neste år.

Eksperter sier at Thailand har potensial til å bli verdensledende på utvikling og produksjon av marijuanabaserte medisiner. Medisiner som kan øke effektiviteten av medisinsk behandling og behandlingen av mange pasientgrupper. Eksport av kostbare medisinske cannabisekstrakter kan bidra til at landet gi landet betydelige inntekter.

Til tross for at marijuana fortsatt anses som et skadelig stoff, er dets medisinske fordeler allment akseptert, og det er også vitenskapelig bevist at marihuana inneholder mange medisinske forbindelser som effektivt kan behandle bivirkningene av kjemoterapi, kronisk smerte, muskelspastisiter og epilepsi, Av 100 kilo marijuana skal en kunne utvinne 10-15 liter, eller 18 000 flasker, av konsentrert cannabisolje.

(we) Les mer på http://www.nationmultimedia.com/detail/national/3035520

RSS Feed