Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Kina passerer Japan som største utenlandske investor i ThailandKinesiske investeringssøknader i Thailand i 2019 ble på 262 milliarder baht og passerte japanske selskaper (73,1 milliarder baht) for første gang.

Investorene fra Hong Kong kom på tredjeplass med en verdi på 36,3 milliarder baht.

De kinesiske investorers interesse kan dels ha sammenheng med med den fortsatte handelskrigen mellom USA og Kina. Kinesiske selskaper søker å flytte sine produksjonsanlegg til andre land, og det særlig i Sørøst-Asia og Thailand.

Av de totale investeringssøknadene fra Kina var omtrent 160 milliarder baht for prosjekter i 12 målrettede næringer og generelle sektorer, mens 101 milliarder var for høyhastighetsjernbanen som forbinder tre flyplasser.

(we) Les mer på BangkokPost


RSS Feed