Stacks Image 186

Thailand: Mer til militæret, sikkerhet og monarkiet, mindre til utdanningUnderhuset får forelagt et budsjettforslag med over 251 millioner USD til monarkiet, en økning på 13 %, og det bare fire måneder etter de spektakulære kroningen av kongen. Regjeringen har sluttet seg til forslaget.


Det foreslås også økninger til forsvaret, finansdepartementet og innenriksministeret, men derimot mindre til utdanning.

Den nye kongen har forøvrig tatt full kontroll over monarkiets økonomi, uten offentlig innsyn. Det regnes å være kanskje det mest velstående i verden, med verdier på 30 til 60 milliarder USD.  

(pf) Kilde: BangkokJack