Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Thailand kan bli en omsorgsdestinasjon for dementeBritiske familier sender eldre pårørende med demens utenlands, bl.a. til Thailand. Nå i beskjedent omfang, men med økende trend.

Forskere som har besøkt private omsorgsboliger i Chiang Mai, har funnet åtte hjem som har gjester fra Storbritannia - og det til bedre omsorg og lavere kostnader enn i hjemlandet.

- Thailand har allerede en lang historie med medisinsk turisme, og er nå i ferd med også å etablere seg som et internasjonalt knutepunkt for demensomsorg, sier Dr. Caleb Johnston, universitetslektor i humangeografi ved Newcastle University.

Noen av fasilitetene er britisk drevet, noen er thailandske, men med betydelige investeringer fra britiske statsborgere, og noen er sveitsisk. Alle har støtte fra den thailandske regjeringen. - Regjeringen og private investorer er veldig aktive i å kultivere dette som en del av deres økonomiske utvikling, sier Johnston.

I Storbritannia er det 850 000 som lever med demens. Lokal bolig og omsorg koster opptil 8400 kr. i uka, privat omsorg rundt 12000 kr. Det er ingen bestemmelser om forhold mellom ansatte og brukere i Storbritannia, men tendensen sies å være 1: 6 i statlige og private fasiliteter.

I Thailand, derimot, er bemanningsfaktoren opp tilil 6:1 i den døgnåpne boligomsorgen, med fullt kvalifisert personale. og prisen er omlag 9000 kr, i uka. Riktignok litt dyrere enn i de rimeligste tilbudene i Storbritania, men kvaliteten på tjenesten er som natt og dag i Thaiands favør,

(we) Les mer på BangkokJack


RSS Feed