Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Den thailandske valutaen forventes å styrke seg ytterligere neste år
Dollaren forventes å ligge på 30 til 30,30 baht ut dette året, dersom det ikke blir inngått handelsavtale mellom Kina og USA. Baht-verdien forventes å fortsette å stige i 2020. Det forventes eksporten vil begynne å øke igjen og også økning i antall innkommende turister og at dollarens verdi vil komme ned på 28,70 baht.


Til tross for en rekke tiltak for å dempe bahtens økende verdi, for eksempel ved å kutte styringsrenten og den kortsiktige obligasjonsforsyningen til sentralbanken, kombinert med å senke takten på den utestående saldoen til utenlandske kontoer med en tredjedel, er valutaens verdi fortsatt et smertepunkt for eksport- og servicesektoren.

Situasjonen er ikke den en hadde på slutten av 1990-tallet, da den økonomiske krisen, underskudd på handelsbalansen og stor utenlandsgjeld førte til devaluering av den thailandske baht.

Den sterke baht i 2019 er et resultat av Thailands enorme overskudd på driftsbalansen. Overskuddet, på 26,4 milliarder dollar (797 milliarder baht) på årsbasis fra september, kommer av lavere importverdi sammenlignet med eksportverdi, tilsig av turistinntekter og nesten rekord i utenlandske  reserver som er på rundt 222 milliarder dollar. Dette tilsvarer verdien av 10 måneders import, godt over den globale standarden på tre måneder.

Rikelig utenlandske reserver har fått Thailand til å fremstå som en trygg havn for plassering av kapital, enten for å foreta faktiske investeringer eller også mer spekulative transaksjoner.

(we) Les om dette på BangkokPost

RSS Feed