Slik ser du norsk TV i Thailand

Stacks Image 186

Kraftig økning i fyllekjøringssaker i nyttårstrafikken i ThailandSamlet sett var det under årets «7 farlige dager» i nyttårstrafikken i Thailand færre ulykker, færre drepte og færre skadde enn i den tilsvarende periode året før. Derimot var det en kraftig økning i antallet hvor sjåførene var alkoholpåvirket i 11997 tilfeller i de 12360 ulykkene.
Det var 345 tilfeller av kjøring under påvirkning av narkotika, og18 tilfeller av uvettig kjøring.

De nær 12 000 blir alle sjekket for deres rusbruk og for å bli vurdert om de er i høy risiko og senere bli behandlet som kroniske alkoholikere. 117 pasienter ble innlagt på sykehus, mens 1.424 personer ble vurdert som for å ha moderat risiko. Halvparten ble sendt til tre dagers opphold for avrusning. 

(we) Kilde TheNation


RSS Feed