Stacks Image 109
Stacks Image 115

Høyere levekostnader - lavinntektshusstander klarer ikke å spare for fremtidenEn undersøkelse på oppdrag fra Government Savings Bank viser at «grasrot-inntekten» i Thailand er for lav for de fleste thaier, til å kunne legge til side penger for fremtiden.

Undersøkelsen viser at folk som tjener mindre enn 15 000 baht, har en kamp for å overleve.

Bare 32,2 % klarte å legge litt tilside og over halvparten av disse bare med et lite beløp:  Og de sparte for å kunne møte fremtidige vanskeligheter og sykdom.

(we) Kilde: Thairath


RSS Feed