Norge er problem for Malaysia i handelssamtalene med EFTAMalaysias statsminister sa den 28. desember at Norges planer om å forby palmeoljebasert biodiesel fra 2020 kan være et hinder i handelsforhandlingene mellom EFTA (European Free Trade Association) og Malaysia. 

-Vi ser dette som uærlig og urettferdig, går mot fri og rettferdig handel, og det er absolutt ikke noe vi vil ta lett.Norge har uttrykt intensjon om å eget kjøp av biodrivstoff fra land med høy avskogningsrisiko, som Indonesia og Malaysia.

Palmoljeindustrien knyttes ofte av miljøgrupper med avskoging. Rainforest Foundation Norway, en organisasjon som arbeider for å beskytte verdens regnskog, kalte Norges beslutning om "seier i kampen for regnskogen": - Norges parlamentets vedtak er et viktig eksempel for andre land og understreker behovet for en seriøs reform av verdens palmeoljeindustri, sies det fra Ranum av Rainforest Foundation Norway.

(we) Les mer på ScandAsia


RSS Feed