Britenes nektelse å verifisere pensjonisters inntekter: Ikke uttrykk for nye reglerEtter at den britiske ambassaden meddelte at de ikke lenger ikke kan utstede inntektsbrev til pensjonister og andre som ville søke årsvisum i Thailand, har det blitt en del uro og frykt blant pensjonister for at thailandske myndigheter kommer med nye regler.  

Fra det britiske ambassaden i Bangkok opplyses det at beslutningen ble tatt etter et møte i mai i år med immigrasjonen i Thailand.  Thailandske myndigheter meddelte i dette møtet at de forventet at ambassaden ville verifisere alle inntekter til britiske statsborgere som ba om en inntektbekreftelse. 

Den britiske ambassaden sa at de ikke var eksperter på dette området og at de ikke kunne verifisere inntekter fra alle kilder og fra ulike land.  Ambassaden uttrykte derfor at thailandske myndigheter selv kunne verifisere visumsøkernes bankkontoer, og om søkerne hadde tilstrekkelige midler.

Ut fra hva ambassaden meddelte til nettstedet Thaivisa, står deres beslutning fast om å ikke utstede inntektbekreftelse.  

Andre ambassader, bl.a de fra New Zealand, Holland og Kanada har ingen planer om å føle britenes eksempel, men vil utstede inntektbekreftelse som før.

(we) Kilde: Thaivisa
RSS Feed