Stacks Image 186

Det skal bli tryggere å bruke fotgjengeroverganger i ThailandDet er ofte sagt at i Thailand er en av de dummeste tingene en kan gjøre, er å tro at en trygt kan krysse gata på merkede forgjengeroverganger. De fleste har erfart at her er det få biler - om noen - som stopper for fotgjengere på disse overgangene.


Dette har ført til at mange sier at kryssing på fotgjengeroverganger er farligere enn krysse andre steder.

Nå skal landets politi forsøke å rette opp denne situasjonen og vil arbeide for å sikre sikkerheten ved fotgjengerovergangen, spesielt de som ligger ved skoler, templer, sykehus, viktige bygninger, forretningsområder og turiststeder.

(we) Les mer på INN