Stacks Image 186

Eksportverdi 87,5 milliarder baht ved grenseovergang i Sa KaeoVarehandelen mellom Thailand og Kambodsja ved Sa Kaeo-grensen har nådd en samlet verdi i år på 130,5 milliarder baht, opp omtrent 20 milliarder fra forrige regnskapsår. Thailands eksportverdi til Kambodsja var på 87,53 milliarder dollar, mens importen var på 16,02 milliarder dollar.


De fem fremste produktene som ble eksportert til det kambodsjanske markedet var ikke-kullsyreholdige drikker, biler, motorsykler, motorsykkeldeler og motorer. De fem mest importerte fra Kambodsja var tapioca, motorkomponenter laget av aluminium, aluminiumsskrap, kobberskrot og hundemat.

(we) Kilde TheNation


RSS Feed