Toppsaker fra Bangkok Post: : 
  Toppsaker fra The Nation: : 

   Jet-set-munken fikk 114 års fengselsstraff   Den tidligere buddhistmunken, kjent som jet-set-munken, er nå dømt for svindel. hvitvasking av penger og datakriminalitet, med tilsammen 114 år i fengsel.

   Munken ble sett i en YouTube-video i 2013, med masse penger på et luksuriøst privat jetfly, Det ble iverksatt etterforskning og en rekke kriminelle forhold ble avdekket. Han hadde utnyttet folk ved å få de til å tro at han hadde overnaturlige evner. Blant anklagene var også seksuelle forhold til mindreårig jente.

   Han reiste først til Frankrike, og forble i utlendighet da saken hans begynte å avdekkes. Søkte tilflukt etterhvert i USA, men ble tilslutt sendt tilbake til Thailand.

   Han er nå dømt for en rekke forhold, og oppsummert ble straffen på 114 år, men den lengste soningstiden er i slike tilfeller «bare» 20 år.

   (we) Les mer på Reuters/Thaivisa
   Toppsaken fra Thailands Tidende akkurat nå:

   RSS Feed