Nyheter fra andre ASEAN-land

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), er en økonomisk og politisk sammenslutning av sydøstasiatiske nasjoner, som ble grunnlagt i 1967 av Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand. Stiftelsesmøtet ble holdt i i Bangkok, Thailand. ASEAN har til formål å styrke den økonomiske, sosiale, og kulturelle utvikling i, og mellom, medlemslandene. (Forbundet har ingen overnasjonal utøvende myndighet, slik EU har, tildels.)
ASEAN dekker et areal på 4,46 million km², som er 3% av jordas landareal, og har en befolkning på ca. 600 millioner mennesker, som er 8,8% av verdens befolkning. I 2010 hadde det samlede nominelle BNP vokst til 1,8 billioner USD. Hvis ASEAN hadde vært en enkelt enhet ville det rangere som den niende største økonomien i verden. (Wikipedia)